Цени на карти и единични тренировки

Спортен Център ТИМ

7 лв.
Единично посещение
46 лв.
Карта за 8 посещения
Валидност: 30 дни
63 лв.
Карта за 12 посещения
Валидност: 30 дни
79 лв.
Карта за 16 посещения
Валидност: 45 дни
115 лв.
Карта за 24 посещения
Валидност: 60 дни

Gym Palace - Ян Палах

7 лв.
Единично посещение
48 лв.
Карта за 8 посещения
Валидност: 30 дни
65 лв.
Карта за 12 посещения
Валидност: 30 дни
87 лв.
Карта за 16 посещения
Валидност: 35 дни