Цени на карти и единични тренировки

Спортен Център ТИМ

6 лв.
Единично посещение
38 лв.
Карта за 8 посещения
Валидност: 30 дни
54 лв.
Карта за 12 посещения
Валидност: 30 дни
66 лв.
Карта за 16 посещения
Валидност: 45 дни
96 лв.
Карта за 24 посещения
Валидност: 60 дни

Gym Palace - Ян Палах

6 лв.
Единично посещение
37 лв.
Карта за 8 посещения
Цена за студенти: 34 лв.
Валидност: 30 дни
49 лв.
Карта за 12 посещения
Цена за студенти: 44 лв.
Валидност: 30 дни
61 лв.
Карта за 16 посещения
Цена за студенти: 55 лв.
Валидност: 35 дни
76 лв.
Карта за 20 посещения
Цена за студенти: 69 лв.
Валидност: 45 дни