На 18 април 2015 се проведе първият Пролетен ЗУМБА фестивал в гр. Варна. На него присъстваха 15 лицензирани инструктора,...

Posted by ZUMBA Fitness with MIRO on 1 май 2015 г.